Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:12
-00:30:33
+00:49:26
6769 5215
285 / 293
-00:23:50
+00:39:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii