Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:57
-00:29:48
+00:50:11
6803 1577
52 / 53
-00:04:08
+00:41:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii