Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:06
-00:29:43
+00:36:10
8508 1995
44 / 53
-00:13:44
+00:26:36
01:11:37
-00:37:08
+00:42:51
6379 1345
52 / 54
-00:09:16
+00:31:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii