Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:41:30
+00:38:29
5874 1087
49 / 54
-00:13:38
+00:27:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii