Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:47
-01:06:58
+00:13:01
174 164
4 / 155
-00:44:55
+00:01:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii