Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:50
-01:08:55
+00:11:04
83 78
1 / 143
-00:52:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii