Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:42
-00:53:03
+00:26:56
3157 245
113 / 251
-00:48:40
+00:24:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii