Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:47
-00:47:58
+00:32:01
4609 584
33 / 53
-00:22:18
+00:23:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii