Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:07
-00:34:38
+00:45:21
6552 5112
244 / 259
-00:21:25
+00:39:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii