Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:27
-01:07:18
+00:12:41
158 148
2 / 162
-00:47:30
+00:01:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii