Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:06
-00:44:39
+00:35:20
5316 4464
226 / 293
-00:37:56
+00:25:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii