Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:40
-01:09:05
+00:10:54
73 69
2 / 251
-01:04:42
+00:08:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii