Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:55
-00:40:50
+00:39:09
5968 4834
50 / 54
-00:12:58
+00:28:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii