Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:14
-00:48:31
+00:31:28
4466 3935
178 / 259
-00:35:18
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii