Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:12
-01:09:33
+00:10:26
61 57
2 / 288
-00:50:40
+00:04:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii