Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:49
-00:45:56
+00:34:03
5030 4304
183 / 264
-00:26:19
+00:26:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii