Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:34
-01:08:11
+00:11:48
115 108
6 / 299
-00:50:51
+00:05:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii