Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:40
-00:42:05
+00:37:54
5775 4733
124 / 151
-00:17:11
+00:29:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii