Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:23
-01:08:22
+00:11:37
102 96
6 / 288
-00:49:29
+00:05:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii