Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:22
-01:01:23
+00:18:36
825 790
27 / 259
-00:48:10
+00:12:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii