Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:30
-00:46:15
+00:33:44
4979 4271
208 / 293
-00:39:32
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii