Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:35
-00:39:59
+00:36:58
7097 5660
295 / 348
-00:22:34
+00:28:54
00:40:59
-01:07:46
+00:12:13
128 120
5 / 260
-00:49:58
+00:05:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii