Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:27
-00:46:18
+00:33:41
4964 4263
207 / 293
-00:39:35
+00:23:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii