Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:23
-01:07:22
+00:12:37
152 142
3 / 194
-00:47:23
+00:00:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii