Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:54
-01:03:51
+00:16:08
444 427
16 / 259
-00:50:38
+00:10:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii