Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:34:42
-01:14:03
+00:05:56
13 13
2 / 196
-00:56:05
+00:05:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii