Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:25
-00:46:20
+00:33:39
4958 4257
206 / 293
-00:39:37
+00:23:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii