Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-00:45:29
+00:34:30
5132 775
216 / 293
-00:38:46
+00:24:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii