Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:26
-00:45:19
+00:34:40
5184 800
218 / 293
-00:38:36
+00:24:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii