Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:44:13
+00:35:46
5395 882
39 / 53
-00:18:33
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii