Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:04
-01:07:41
+00:12:18
136 128
2 / 194
-00:47:42
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii