Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:22
-01:09:23
+00:10:36
67 63
3 / 288
-00:50:30
+00:04:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii