Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:46
-01:08:59
+00:11:00
77 72
3 / 264
-00:49:22
+00:03:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii