Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:42:02
-00:06:43
+01:13:16
7026 1707
293 / 293
+01:03:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii