Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:41
-01:08:53
+00:08:04
44 40
1 / 112
-00:44:49
00:40:15
-01:08:30
+00:11:29
93 88
4 / 135
-00:51:20
+00:04:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii