Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:48:17
+00:31:42
4525 3971
185 / 293
-00:41:34
+00:21:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii