Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:42
-00:32:52
+00:44:05
8032 1931
351 / 361
-00:08:06
+00:43:59
01:22:44
-00:26:01
+00:53:58
6918 1648
257 / 259
-00:12:48
+00:47:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii