Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:28
-00:41:26
+00:39:30
7971 2564
32 / 38
-00:12:20
+00:27:33
01:06:52
-00:41:53
+00:38:06
5817 1058
41 / 54
-00:28:42
+00:24:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii