Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:32
-00:45:13
+00:34:46
5206 4397
81 / 104
-00:34:10
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii