Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:19
-01:07:26
+00:12:33
148 138
5 / 151
-00:42:32
+00:04:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii