Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:18
-01:08:27
+00:11:32
96 91
2 / 293
-01:01:44
+00:01:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii