Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:12
-01:06:33
+00:13:26
199 188
8 / 251
-01:02:10
+00:11:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii