Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:18
-00:49:27
+00:30:32
4227 3766
30 / 54
-00:36:16
+00:16:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii