Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:46
-00:39:59
+00:40:00
6082 4892
236 / 259
-00:26:46
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii