Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:36
-00:42:58
+00:33:59
6404 5286
41 / 53
-00:24:03
+00:24:59
01:03:55
-00:44:50
+00:35:09
5280 4443
44 / 54
-00:16:58
+00:24:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii