Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:55
-00:23:50
+00:56:09
6950 1665
99 / 106
-00:08:44
+00:44:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii