Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:42
-01:03:03
+00:16:56
560 537
24 / 293
-00:56:20
+00:06:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii