Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:40
-01:03:05
+00:16:54
557 535
23 / 293
-00:56:22
+00:06:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii