Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:13
-01:07:32
+00:12:27
143 134
9 / 259
-00:54:19
+00:06:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii