Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:44
-01:09:01
+00:10:58
74 70
3 / 251
-01:04:38
+00:08:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii